Welkom

Welkom

Op deze site kunt u alle informatie terugvinden van het genealogisch onderzoek naar de familie Kwak. De zoektocht naar onze voorouders is voor een deel gebaseerd op overlevering maar bestaat voor het grootste deel uit archiefonderzoek. Door de alsmaar toenemende digitalisering is dit laatste momenteel een stuk eenvoudiger geworden en behoren tijdrovende bezoeken aan archieven en instellingen bijna tot het verleden.

Het doel wat ik mij, bij dit onderzoek heb gesteld, is mij te richten op de feiten. Zo wil ik van alle voorouders de huwelijksaktes en doopbewijzen verzamelen om op deze wijze aannames tot een minimum te beperken en feiten, waar mogelijk, te onderbouwen. Indien er afleidingen worden gedaan dan zal ik dit ook specifiek aangeven.

Koude feiten zijn echter onvoldoende om een goed beeld te verkrijgen van de familie geschiedenis. Immers wordt het al snel stil in de archieven en ontbreekt het verhaal van de overlevering. Het is om deze reden dat ik naast de voorouders ook wil beschrijven wat er op dat moment speelde in de geschiedenis van Nederland en in het bijzonder van het betreffende gebied en woonplaatsen. Deze historische context zal een beter beeld geven van de situatie waarin onze voorouders zich bevonden.

Ik vertel het verhaal van onze voorouders aan de hand van het gezin. In eerste instantie beperk ik mij hier tot de gezinnen van onze directe voorouders. Ik kom echter tijdens het onderzoek ook veel gegevens tegen van gerelateerde families. Het zijn ook deze families waar gegevens terug zijn te vinden over de directe voorouders bijvoorbeeld dat men getuige is geweest bij dopen of huwelijken. Of notariële aktes die indirect  verwijzen.

Uiteindelijk zullen de gegevens op deze site gebruikt worden voor een publicatie. Om een mooi en volledig verhaal te krijgen is bijdrage van andere familieleden uiteraard van harte welkom. Vooral verhalen en anekdotes zullen het onderzoek verlevendigen. Jullie bijdrage is meer dan welkom. Door te registeren op deze site is het mogelijk om te reageren op artikelen en artikelen te plaatsen.