Nieuw ontwikkelingen

In de tweede nieuwsbrief van de Zoektocht naar vergeten voorouders willen we graag een aantal leuke ontwikkelingen onder de aandacht brengen. We hebben een groot deel van de basis Stamboom nu Online staan. Dit loopt van Overgrootvader Willem Kwak tot Cornelis Quak uit ongeveer 1680. Wellicht gaan we nog verder terug dus blijf de site in de gaten houden.

Momenteel zijn we aangekomen in Heenvliet. Dit ligt praktisch naast Zwartewaal en kende rond de periode dat deze generatie hier verbleef grote voorspoed. Heenvliet had stadrechten en de welvaart was verdiend door de ligging aan de rivier de Bernisse. Echter door de verzanding van de rivier verplaatste de economische activiteiten zich naar omliggende plaatsen zoals Zwartewaal waar de visindustrie in opkomst was. Het is ook in deze periode dat de familie zich verplaatst naar Zwartewaal. Op één na zijn alle personen uit de laatst gevonden familie, de kinderen van Jan en Marigje, verhuist naar Zwartewaal.

Helaas hebben we de huwelijksakte van Jan en Maritgen nog niet gevonden. Hun kinderen zijn gedoopt in Heenvliet. Als je van de dopen nagaat wie de getuigen zijn geweest dan kan je uit de namen niet direct afleiden dat dit familieleden zijn en dat is vreemd. Want in de generaties erna zijn het juiste ooms, tantes, broers en zussen die de rol van getuigen vervullen bij de doop van de kinderen. Waarom nu niet? De enige conclusie die getrokken zou kunnen worden is dat men niet uit de buurt kwam en dat het voor familieleden gewoon te ver was om bij een doop aanwezig te zijn. Maar wat is ver in die tijd? We zien dat, vooral van de latere generaties, een doop gemiddeld binnen drie dagen na de geboorte gehouden werd. De herkomst van deze familie en dus Cornelis Quack moet niet in de directe omgeving worden gezocht. Wellicht dat Jan en Maritgen ook daar gehuwd zijn.
Als je de doopaktes van de laatste familie bekijkt dan worden de handschriften onleesbaarder en worden veel fouten gemaakt in de (achter)namen. Gelukkig zijn er een flink aantal personen uit deze laatste familie ook doopgetuige in de generatie hierna. Namelijk zijn de kinderen van Cornelis en Jannetje. Hierdoor kunnen we met zekerheid stellen dat deze familie tot de onze behoort. Wat wel duidelijk wordt is dat het steeds moeilijker wordt om de volgende generatie te vinden.

In onze zoektocht naar de wezen van Teunis en Cornelia hebben we archeologisch goud gevonden namelijk de pagina’s waarin de Kerkeraed zich uitspreekt over het lot van hun kinderen. Ook is in hetzelfde boek te vinden waar de kinderen in de jaren erna besteed zijn of, minder leuk, zijn gestorven. Zo ontstaat er een goed beeld over deze uit elkaar gerukte familie. Dit boek van de Kerkeraed verdient overigens nog extra aandacht en in de komende periode zullen we dit verder bestuderen om meer te achterhalen over onze familieleden.

Als de basis gereed is gaan we over tot het aanvullen van de Stamboom met extra informatie over de aangetrouwde familieleden zoals het bepalen wie zijn of haar ouders zijn en het achterhalen van hun families. Uiteindelijk breiden we zo de boom uit met takken die niet behoren tot de directe lijn maar waarvan het wel leuk is om te zien wat er geworden is van de broers en zussen. Uiteraard ook allemaal onderbouwd met de originele aktes. Door het uitwerken van de andere takken is het ook eenvoudiger om onze boom te koppelen aan andere Stambomen.

We bijten ons stuk op een aantal personen uit de directe families waarvan onduidelijk is wat er nu van hun is geworden. We zijn deze personen ‘kwijt’. Denk bijvoorbeeld aan Jan Teunisz Kwak. In het boek van de Kerkraed uit 1772 is aangegeven dat Jan is weggelopen en soldaat wordt te Hellevoetsluis onder de Schotte. Wat met de dit laatste wordt bedoeld is onduidelijk. Was er een Militair met de naam Schotte of was er een regiment met die naam of zijn het Schotten.
Ook Pieter Jansz Quack uit Heenvliet is zoek. Tot op heden hebben we nog geen huwelijksakte van hem kunnen vinden in de regio. In de districtsklappers, van Voorne en Putten wordt wel melding gemaakt van een Pieter Jans Quack uit Oudenhoorn echter is deze niet te vinden in de trouwboeken. Hier moet dus nog verder onderzoek naar worden gedaan.

Naast het onderzoek naar het verre verleden zijn we ook bezig om de meer recentere familiegeschiedenis in te kleuren. Zo is er een stapel Monsterrollen gevonden in het Streekarchief met hierop een aantal Kwakken waaronder onze directe voorouder Abraham. Hieruit kunnen we de aanvang van zijn carrière als Zeeman mooi in beeld te brengen.

Ook zullen we de generaties na Willem Kwak in beeld gaan brengen. Uiteraard achter de inlog zodat de privacy gewaarborgd blijft. Dit lijkt makkelijk maar schijn bedriegt. Het is juist van deze groep dat gegevens nog niet beschikbaar zijn in openbare archieven. We moeten dus vertrouwen op hetgeen men zich nog kan herinneren. Dat wil nog wel eens van persoon tot persoon verschillen.

 

Rob Kwak

Posted in: