Huis de Oliphant

Ook in het land van Voorne is ’t polder aan polder, en de laatste jaren der 16de eeuw waren vruchtbaar in overwinningen, op de wateren bevochten, terwijl de landzaat den Spanjaard weerstond en hem in de overzeesche gewesten bestookte. Het Olyphantshuis werd in 1629 aan den Heer van Heenvliet verkocht; later kwam het aan de Bentincks, graven van Portland, en aan de familie Preuyt. Tegenwoordig behoort het den heer C. Kwak, Heer van Oudenhoorn en Zwartewaal. Het huis is fraai van vorm en ligt in een sierlijk plantsoen. Aan den achterkant is een groote bouwschuur er mede verbonden, zoodat het zich half als een ouderwetsche heerenhuizinge, half als een aanzienlijke boerderij vertoont.

Deze prachtige beschrijving dateert uit het jaar 1884 (Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 7. Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem 1884). Het landhuis bestaat nog steeds. Voor nieuwsgierigen zonder geduld, bekijk alvast de site over de Oliphant. De komende periode zal dit artikel verder worden aangevuld.