De dames Hofkes

De dames Hofkes

Na het overlijden van Kornelis Kwak in 1883 komt de heerlijkheid Zwartewaal in handen van Maria Aurelia Hofkes en Johanna Jacoba Hofkes uit Den Haag. Hun moeder is Geertruida Kwak, de zus van Kornelis. Ze trouwt met de Twentse textielbaron Egbert Hofkes uit Almelo, waar ze op jonge leeftijd komt te overlijden. Kornelis zelf is ongehuwd en heeft geen kinderen daarom gaat de erfenis van Kornelis naar zijn nichtjes Maria en Johanna.

De talloze notariële aktes over de afhandeling van de erfenis zijn in de archieven terug te vinden. Hieronder enkele transcripties van de aktes zoals Testament en twee aktes over de afhandeling van de nalatenschap:

1-1-1886, Aktenummer 1, notaris Antonie Hermans: Testament van Kornelis Kwak, grondeigenaar en scheepsreder wonend op het huis De Olijphant te Nieuwesluis, gemeente Heenvliet. Legaten± – aan zijn tuinman Jacob Bevaart Isaaksz. als die bij ovetrlijden van testateur nog in dienst is, of bij vooroverlijden aan diens huisvrouw Anna de Graaff een som van f 20 000.Verder een zilberen tabaksdoos en zijn kleding. – aan zijn bouwknecht Jacob Bevaart Kornelisz op dezelfde voorwaarde f 10 per week – aan zijn koetsier Leendert Noordermeer onder dezelfde voorwaarde f 5 per week – aan Jannetje Lieve, oppermeid op zijn bouwerij f 3 per week mits etc. – aan de bij hem inwonende dienstbode Kaatje den Harder f 2 per week, mits etc. – aan zijn werksterAdriana Gaag van Berkel. weduwe van Frans Kwak, f 2 per week, mits etc. – aan zijn vroegere dienstbode Aagje de Goede, nu te Rotterdam, f 3 per week – aan Barend Verschoor, winkelier te Zwartewaal f 1000, waarmee zijn schulden moeten worden verrekend – aan Pieter Visser te Hellevoetsluis, vroeger schipper op testateurs schepen f 5 per week – aan zijn klerk Kornelis Bakker f 7 per week – testateurs 27/32e deel in het schip Presto II legateert hij aan zijn huishoudster Maartje Verschoor, dochter van Jilles Verschoor en Neeltje van der Hoeven 9/32e, aan haar broer genoemde Barend Verschoor 8/32e, aan Jacob Zwartveld, die er als schipper op vaart 8/32e en aan Kornelis Beukelman, timmerman te Zwartewaal 2/32e deel – testateurs sloepschip Irene legateert hij aan Kornelis Bakker 29/64e, aan Abraham van Belle, kuiper te Zwartewaal, 29/64e, aan Maarten van der Hoeven, zeilmaker te Heenvliet, 1/32e, aan Kornelis Beukelman vnd 1/32 en aan Barend Verschoor vnd 1/32 – aan genoemde huishoudster Maartje Verschoor alle huisraad, schilderijen, boeken, wijnen, bedlinnen, enig zilverwerk en zijn huiskat Mieke. Verder zijn plezierrijtuigen en twee paarden naar keuze.. Voorts het vruchtgebruik van zijn huis met stallen etc. kad. Heenvliet B 1971, 1974, 1975, 1976, 1977 en 2055, met het recht van vrij

6-4-1886 Aktenummer 62, notaris Antonie Hermans: Inventaris van de nalatenschap van Kornelis Kwak, in leven dijkgraaf van Heenvliet, grondeigenaar en reder, gewoond hebbend en op 28-3-1886 overleden op huize de Olyphant aan de Nieuwesluis onder Heenvliet. Universeel erfgenaam zijn Maria Aurelia Hofkes en Johanna Jacoba Hofkes in Den Haag. Volgt opsomming van huisraad. Op een zolder zijn twee kanonnen aanwezig.. Volgt opgave van goud- en zilverwerk. In de schuur erachter staan 36 paarden en 94 stuks rundvee. Veel gereedschappen in de ‘nieuwe stee’. Voorraden hooi, graan, bonen etc. Totaalwaarde op deze eerste dag van inventarisatie f 30 605

27-7-1883 Aktenummer 86, Kornelis Kwak, notaris Antonie Hermans: Kornelis Kwak, grondeigenaar te Heenvliet, Jan Preuijt, emeritus predikant te Terheiden, Maria Aurelia Hofkes te Apeldoorn, Johanna Jacoba Hofkes aldaar, Geertruida Voorthuizen te Velp. weduwe van Johannes Aurinus Hofkes (gedrieen kinderen van Egbert Hofkes en Geertruida Kwak, beiden overleden) en de erfgenamen van mr. Andries Guillauime baron van Vredenburg laten tienden veilen onder Oudenhoorn. Opbrengst f 3216

Maria en Johanna ontpoppen zich als ware weldoeners voor Zwartewaal. In 1900 kopen zij bij de kerk grond en bouwen er, naast de bestaande openbare school, een nieuwe bewaarschool (Kleuterschool) annex naaischool voor jonge meisjes. Compleet met twee lokalen een bovenwoning en een tuin. Ook in andere plaatsen laten ze soortgelijke scholen bouwen.

In 1902 schenken zij de Hervormde Kerk een orgel en tien jaar later een pastorie. Ook stimuleren zij de inwoners om over te stappen op de opkomende tuinbouw.

De dames laten ook achter het landhuis de Olyphant twee riante villa’s bouwen voor zichzelf. Deze zijn helaas verloren gegaan met de verplaatsing van het landhuis. De dames zelf zijn ongehuwd en hebben geen kinderen. Om hun levenswerk voor de toekomst veilig te stellen brengen zij hun activiteiten onder in de nog steeds bestaande Hofkesstichting.