Burgemeesters Kwak

Het is op een regenachtige ochtend in oktober 1818 als Ary Kwak het overlijden van zijn vader komt aangeven. Ary is 24 jaar en Schout van Zwartewaal. Hij is vergezeld van de predikant. Zijn vader Cornelis is 61 jaar geworden en was rentenier. Cornelis heeft het getroffen bij het zaken doen. Hij heeft zijn voortuin gemaakt o.a. als Reder. Hij was eigenaar van Rederij Kwak & zn. Gevestigd te Zwartewaal. Het pand waar de Rederij kantoor had bestaat nog steeds. Cornelis is Burgemeester geweest van Zwartewaal, benoemd door de vroedschap van Brielle. Tevens eigenaar van de ambachtsheerlijkheid Zwartewaal welke hij kocht voor 3026 gulden van de gemeente Brielle.

Zijn zoon Ary trouwt in 1813 met Joanna Preuyt. Joanna is de dochter van Cornelis Preuyt een voorname man uit Brielle en Jacoba Roosendaal. De familie Preuyt is welgesteld en bezit onder andere het Landhuis de ‘Oliphant’ te Heenvliet. Op deze manier komt dit huis uiteindelijk in de familie Kwak.

Ary heeft een mooie loopbaan gehad als Burgemeester en lid van de dubbele kamer. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tevens heer van Zwartewaal.

Ary en Joanna hadden twee kinderen n.m. Geertrui en Cornelis. Geertrui trouwt met Egbert Hofkes. Er is van Kornelis geen huwelijksakte te vinden, ook geen nazaten hij is blijkbaar  kinderloos. Bij zijn overlijden vervalt het familiefortuin aan de kinderen van Geertrui, de dames Hofkes die o.a. met het geld uit de erfenis de Hofkesstichting oprichten, een charitatieve Stichting voor Zwartewaal. Deze Stichting bestaat nog steeds.

De handtekeningen van de Burgemeesters prijken onder de huwelijksaktes en geboorte aangiften van onze directe familieleden. In het kleine Zwartewaal komen diverse Kwakken voor die bijna allemaal een relatie met elkaar hebben. Je zou bijna kunnen stellen dat elke Kwak in Zwartewaal tot onze familie behoort.

Lang heb ik gedacht dat er geen enkele relatie was tussen de Burgemeesters en de familieleden uit onze stamboom. Totdat in de Notariële aktes van de Erfenis verdeling van Kornelis de naam genoemd werd van Adriana Gaag van Berkel weduwe van Frans Kwak. Zij staat vernoemd als erfgename, indien zij bij het overlijden van Kornelis nog in dienst is, de som van 2,- gulden per week ontvangt. Of dit ook daadwerkelijk is uitgekeerd aan haar kan ik niet bevestigen. Frans en Adriana zijn familieleden uit onze (niet directe) lijn.

Recentelijk heb ik ontdekt dat de burgemeesters oorspronkelijk uit onze lijn komen. De grootvader van de eerste burgemeester Cornelis (geboren in 1757), hebben we gemeenschappelijk. In de komende periode zal ik dit artikel verder aanvullen met de bewijsstukken die aantonen dat we daadwerkelijk verre familie van elkaar zijn.