Pieter Kwak

Pieter Kwak wordt op 13 maart 1712 gedoopt te Heenvliet. Kind van Jan en Marigje. Pieter is het laatste kind wat uit dit huwelijk wordt geboren. In de registers van Zwartewaal en omliggende woonplaatsen is niet te achterhalen wat er met Pieter Kwak is gebeurt. Al zijn broers en zuster trouwen en verhuizen van Heenvliet naar Zwartewaal. Pieter komt nergens meer terug.

Recentelijk kwam ik wel een Pieter tegen in de Resoluties van de Kerkeraad van Zwartewaal. Of dit dezelfde Pieter is kan nergens worden bevestigd. Ik heb alleen geen andere Pieters meer gevonden in Heenvliet. Er is dus een grote kans dat dit onze Pieter is.

Op 21 december 1755 wordt er in de Kerkeraad gesproken over twee personen die zich herhaaldelijk hebben schuldig gemaakt aan openbare dronkenschap. Pieter Kwak behorende tot het district van Heenvliet valt niet onder de kerkelijke tucht van Zwartewaal maar men gaat verzoeken hem de toegang tot het avondmaal te ontzeggen. Willem Abrahamzn van der Sluis is de andere persoon die wel onder de tucht van het kerkelijk gezag valt. Hem wordt de toegang tot het avondmaal ontzegd totdat hij een jaar lang beter gedrag vertoond.Hetgeen met algemene instemming is aangenomen.

 

Bronnen