Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidlant

Op 23 april 1729 trouwt Arij Jans Quack uit Heenvliet met Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidland te Zwartewaal. Ze wonen op dat moment in Zwartewaal. In deze gemeente zijn verder geen kinderen geregistreerd. Zijn ze verhuist? Op zoek dus naar meer achtergrondinformatie en familierelaties. We beginnen met het achterhalen van de familie van Neeltje en gaan op zoek naar haar doopakte in de doopboeken van Zuidland. Deze gemeente bestaat nog steeds en licht op Voorne Putten.

Als we er vanuit gaan dat Neeltje 17 a 18 jaar oud was op haar huwelijk betekend dit dat we dus moeten zoeken vanaf 1711 en dan verder terug in de tijd. We nemen een veiligheidsmarge van een paar jaar en starten in 1716. We komen wel Neeltjes tegen maar geen Neeltje Jans van Rij. Uiteindelijk vinden we wel een familie van Rij maar daar heet de vader Izak. Dus geen Jan. Dat kan dus niet de juiste zijn. Als we helemaal terug gaan tot 1690 komen we geen Neeltjes van Rij tegen. Vreemd! Wat ook opvalt is dat de vrouwennamen bij de dopen niet worden genoemd. Of in ieder geval niet consequent. Dat gaat in sommige gevallen ook op voor de vaders. Er vanuit gaande dat dit ook speelt bij Neeltje beperken we ons tot Neeltjes met een vader Jan.

Doopdatum Dopeling Vader Moeder Getuige 23-4-1729
21-12-1710 Neeltje Jan Kornelisz Ronge Maartje Leenderts Marijtje Huige 18
17-2-1709 Neeltje Johannes Pietersz Maartje Dirk Arentje Arents 20
12-2-1708 Neeltje Jan Kornelisz Veerman Leentje Leenderts Neeltje Frans 21
25-9-1701 Neeltje Jan Jansz Sijtje Leenderts Neeltje Leenderts 28
19-1-1698 Neeltje Jan Heindrikz Caperman Oetje Daniels van Rij Maartje Heind Caperman, Pieternelle Gleins 31
30-5-1691 Neeltje Jan Jacobsz de Raad Pleuntje Ariens Groenevelt Grietje Jakobs de Raat 38
4-12-1715 Neeltje Jan Cornelisse Maritje Leenderts Lijsbet Leenderts 13

 

Ik heb ook een extra kolom toegevoegd waarin de leeftijd van de bruid is aangegeven er vanuit gaande dat dit de Neeltje is uit het huwelijk met Arij. We zien dat in de meeste gevallen de achternaam van de vader wordt genoemd alleen bij Johannes Pieterz, Jan Jansz, Jan Cornelisse niet. Dus op zoek naar de huwelijksaktes van de heren.

Op 3 juni 1708 trouwt Johannes Pietersz Vogelaar met Maartje Dirk. Johannes is dus niet de van Rij die we zoeken en valt af. Bij het huwelijk van Jan Cornelisse zien we dat de familienaam van Jan Cornelisse Noordijk is en valt dus ook af. Buiten dat is zou zijn dochter 13 jaar zijn op haar huwelijk. Zelfs voor die tijd is dat te vroeg. De enige overgebleven optie is dus Jan Janz getrouwd met Sijtje Leenderts. 

Als we verder gaan zoeken op deze naamcombinatie komen we op internet het onderzoek tegen van Wim van der Linden die zijn Kwartierstaat heeft geplaatst op Genealogie Online. Hier staat aangegeven dat Jan Jansz. de achternaam heeft ‘van Rij’ en Sijtje Leendertsd. eigenlijk ‘Bakker’ heet. We kunnen hier tevens de gehele familiestructuur terug vinden. Als we alle dopelingen langslopen komen we bij de doop echter de familienaam niet tegen. Ook niet in de huwelijksakte van Jan Jansz en Sijtje Leenderts zelf. De bevinding van o.a. Wim van der Linden onderstreept wel de aanname dat Jan Jans & Sijtje Leenderts de ouders moeten zijn van Neeltje.

Nu we met enige zekerheid kunnen stellen dat Neeltje het kind is van Jan Jansz en Sijtje Leenderts keren we terug naar de oorspronkelijke vraag. Wat is er geworden van Arij en Neeltje? Waarom zijn er geen kinderen? Mijn vermoeden is dat zij al redelijk oud was voor haar tijd toen ze met Arij trouwde. Hij is dan zelf zo’n 26 jaar en Sijtje 28 jaar. Redelijk oud voor die tijd om in het huwelijk te treden. Uiteraard kunnen ze ook verhuist zijn naar een ander deel van het land of zijn vertrokken naar een overzees gebiedsdeel.

 

Bronnen