Fewerina = Matthewerina

In het artikel over de Cholera slachtoffers uit Zwartewaal doen we de aanname dat Matthewerina ook wel Fewerina wordt genoemd. Fewerina is namelijk de naam die op de lijst van Cholera slachtoffers wordt genoemd. Op basis van uitsluitingen werd de aanname gedaan dat Fewerina eigenlijk onze Matthewerina was. Immers is er geen overlijdensakte van Fewerina maar wel van Matthewerina. Daarnaast zijn in dezelfde periode wel de overige slachtoffers terug te vinden in de overlijdensaktes.

In de bijgesloten overlijdensakte van Dirkje Kwak is de naam Matthewerina, de moeder van Dirkje, ook geschreven als Fewerina hetgeen onderstreept dat de eerder gedane aanname correct is.

Bronnen

  • Overlijdensakte Dirkje Kwak
  • Artikel over de Cholera slachtoffers
  • Lijst van Cholera slachtoffers in Zwartewaal en Heenvliet van Geervliet opgesteld door G. de Lang geneesheer: deel 1, deel 2 en deel 3
  • Aantekeningen van dokter G. de Lang (basis voor bovenstaande overzicht)
Documenten