Afscheidswoord van de Heer J.C. Pronk

IJmuiden, 15 januari 1960.

 

“Ik zou zeggen mijnheer, maar het is altijd geweest KWAK”.

Wij zijn hier een ogenblik bij elkaar om, gelukkig niet voor altijd, maar toch afscheid te nemen en  mee te maken het einde van een lange periode van werk.

Ik neem aan, als ik naga hoe de maatschappelijke verhoudingen lagen toen hij een jongen was, dat hij 60 jaar ingeschakeld is geweest in het arbeidsproces, waarvan de laastte 10 jaar hier; hier in het pakhuis en hier met medemensen.

Van de kwaliteiten van Kwak kan ik twee soorten beoordelen, waarin ik hem mocht kennen. In de eerste plaats, voor hij bij ons kwam, als koopman. In de moeilijke tijd van de crisisjaren heeft hij kans gezien om zijn gezin hier door heen te brengen. Hij had een bekwaamheid. Hij is heel bekwaam geweest voor zijn werk, snel in het doen van verrichtingen. Pas op zijn 72ste jaar eindigt hij. Hij is wat te snel geweest, anders had hij het langer volgehouden. In deze tijd van zelfstandig zaken doen heeft hij veel geleerd.

Hij had handigheid. Hij wist het altijd zo te versieren dat er geen restanten overbleven en hij wist altijd alles goed te praten (een van zijn kwaliteiten).

Wij zullen hem missen omdat wij je goed kennen. Als je collega’s eens kwaad keken, was het omdat je te snel was, te snel in je handelen en misschien ook wel eens in je oordeel. Doe snelheid zullen wij missen. Je hebt groot gelijk dat je er mee uitscheidt, je hebt nu nog een goede gezondheid en als je tot het uiterste zou doorgaan, zou je geen plezier meer van je leven hebben. Je verlaat ons en laat veel vrienden achter. Het waren voor ons prettige jaren dat je in dienst van onze zaak was.

Ik ga eindigen en wens je samen met je vrouw nog een groot aantal rustige jaren. Je hebt geen leeftijd om je nog ergens gelukkig mee te kunnen maken, bijv. een vaas of schilderij. Daarom hebben wij gemeend een klein geschenk in enveloppe aan te bieden.

Mevrouw Kwak, nog vele goede jaren met man en kinderen.

 

Afscheidswoord van de Heer J.C. Pronk, Directeur der N.V. Visscherij Onderneming v/h J.C. Pronk N.V. in aanwezigheid van het gehele personeel en afgevaardigde van personeelsvereniging.

Bronnen

Originele brief met afscheidswoord met dank aan Wim Kwak