Zwartewaal

 • Kapers voor de kust

  Als we op internet zoeken over het dorp Zwartewaal komen we al snel de naam van Nico de Vries tegen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Op deze website hebben we al eens eerder gerefereerd naar zijn werk. Zo stuitte ik onlangs op een artikel van Nico de Vries in mijn zoektocht naar […]

 • Lot nummer 61

  De Fransen overheersten al een aantal jaren over de Nederlanden. Na hun inval in 1795 en de pogingen om de Nederlanden te hervormen naar een Republiek volgens Frans model verscheen Napoleon op het toneel. Contra Republikein omdat hij het gedachtengoed tartte door zich tot keizer te kronen. Hij heeft een groot aantal verbetering doorgevoerd waaronder […]

 • De dames Hofkes

  Na het overlijden van Kornelis Kwak in 1883 komt de heerlijkheid Zwartewaal in handen van Maria Aurelia Hofkes en Johanna Jacoba Hofkes uit Den Haag. Hun moeder is Geertruida Kwak, de zus van Kornelis. Ze trouwt met de Twentse textielbaron Egbert Hofkes uit Almelo, waar ze op jonge leeftijd komt te overlijden. Kornelis zelf is […]

 • Het land van Voorne

  Al vroeg wordt Swartewael genoemd in de geschiedenis van Nederland. Zo ook op de kaart van Brielle gemaakt door Braun en Hogenberg. Ik heb de kaart opgenomen in dit artikel. Let wel het zuiden is bovenaan. Zwartewaal is klein maar terug te vinden bij nummer 12. Wat goed te zien is dat Zwartewaal directe toegang […]

 • Bewijsvoering Burgermeesters Kwak

  Uitgangspunt zijn de gegevens welke onder andere te vinden zijn op de website van het Parlementair Documentatie Centrum. Hier staat aangegeven dat Ary Kwak, Schout van Zwartewaal geboren is op 18-3-1794 en is overleden op 14-9-1850. Hij was getrouwd met Joanna Preuyt. De vader van Ary was Cornelis. In Cornelis zijn overlijdensakte van 25-10-1818 staat […]

 • De Olyphant

  Het huis ontleent zijn naam aan de gevelsteen die is te vinden op de toren. Het huis is gebouwd in opdracht van Cornelis Coolwijk, rentmeester van de heer van Heenvliet. Men meende dat de naam verband hield met de ivoorhandel die door de stichter zou zijn uitgeoefend. Andere schreven de naam toe aan zijn relaties […]

 • Huis de Oliphant

  Ook in het land van Voorne is ’t polder aan polder, en de laatste jaren der 16de eeuw waren vruchtbaar in overwinningen, op de wateren bevochten, terwijl de landzaat den Spanjaard weerstond en hem in de overzeesche gewesten bestookte. Het Olyphantshuis werd in 1629 aan den Heer van Heenvliet verkocht; later kwam het aan de Bentincks, graven van Portland, […]

 • Beschrijving Zwartewaal 1884

  Niet ver vóór ons ligt Zwartewaal en geestig komen de roode daken uit tusschen de witte vruchtboomen en de grijze wilgen. ’t Is een eenvoudig, maar vrolijk en vriendelijk landschap, in rijken, reinen voorjaarsdos en in den glans eener liefelijke lentezon. Stil is ’t op het land en stil op den stroom. De akkers zijn bewerkt en […]

 • Biografie Ary Kwak

  Dat Ary zeer succesvol in zijn leven was mag inmiddels duidelijk zijn. Gegoede reder uit de visserijsector, die op Voorne ambtsheer, schout en burgemeester van Zwartewaal was. Had verder lange tijd zitting in Provinciale Staten van (Zuid-)Holland. Die Staten kozen hem in 1848 tot lid van de Dubbele Kamer, waarin hij vóór alle voorstellen tot […]

 • Burgemeesters Kwak

  Het is op een regenachtige ochtend in oktober 1818 als Ary Kwak het overlijden van zijn vader komt aangeven. Ary is 24 jaar en Schout van Zwartewaal. Hij is vergezeld van de predikant. Zijn vader Cornelis is 61 jaar geworden en was rentenier. Cornelis heeft het getroffen bij het zaken doen. Hij heeft zijn voortuin […]

 • De visserijvloot van Zwartewaal

  Zwartewaal leefde van de visserij. Het gezegde ‘de zee geeft, de zee neemt’ was helaas maar al te waar. Het dorp werd in 1775 getroffen door het zinken van maar liefst vier schepen. Zwartewaal was eeuwenlang een echt vissersdorp. In de zeventiende eeuw was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Het was een riskant […]

 • Als lekkere vis gepreesen word

  De polder rond Zwartewaal is zeker niet de meest vruchtbare van alle polders op Voorne. In de middeleeuwen is de Zwartewaalse polder vooral gebruikt voor de winning van zout: het zogenaamde moeren, waarbij zout uit opgedolven veen wordt gewonnen. De gevolgen daarvan worden in een oorkonde van 1510 beschreven. De polder van Zwartewaal, “dat seer snode […]