Frans en Matthewerina

Frans en Matthewerina

 • Fewerina = Matthewerina

  In het artikel over de Cholera slachtoffers uit Zwartewaal doen we de aanname dat Matthewerina ook wel Fewerina wordt genoemd. Fewerina is namelijk de naam die op de lijst van Cholera slachtoffers wordt genoemd. Op basis van uitsluitingen werd de aanname gedaan dat Fewerina eigenlijk onze Matthewerina was. Immers is er geen overlijdensakte van Fewerina […]

 • Abraham van Dintel

  Op vele van de overlijdensaktes van onze familieleden uit Zwartewaal staat de naam van Abraham van Dintel. Hij is de veldwachter van Zwartewaal dus dat is niet zo vreemd. Totdat ik zijn naam ook tegenkwam in de lijst van getuigen van het huwelijk tussen Frans en Matthewerina en daarna ook als getuige van het tweede […]

 • Carriere op zee

  Dat onze voorouders een band hadden met zee mag spreekt voor zich. Generaties hebben hun gezinnen kunnen onderhouden van de visvangst. Hard werken van jongs af aan om zo langzaam op te klimmen naar de rol van schipper. Dit kunnen we mooi waarnemen in de Monsterrollen van de schepen die van Zwartewaal vertrokken. Zo kunnen […]

 • Cholera slachtoffers 1849

  Het is in de nacht van 17 juni 1849 als bij Matthewerina de Garst buikkrampen, braken en vermoedelijk een zeer ernstige vorm van diarree zich meester van haar maken. De dokter, G. de Lange, is binnen een half uur ter plaatse. Destijds had met nog geen ervaringen met de ziekte die we kennen als Cholera. Wel […]

 • De visserijvloot van Zwartewaal

  Zwartewaal leefde van de visserij. Het gezegde ‘de zee geeft, de zee neemt’ was helaas maar al te waar. Het dorp werd in 1775 getroffen door het zinken van maar liefst vier schepen. Zwartewaal was eeuwenlang een echt vissersdorp. In de zeventiende eeuw was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Het was een riskant […]

 • Als lekkere vis gepreesen word

  De polder rond Zwartewaal is zeker niet de meest vruchtbare van alle polders op Voorne. In de middeleeuwen is de Zwartewaalse polder vooral gebruikt voor de winning van zout: het zogenaamde moeren, waarbij zout uit opgedolven veen wordt gewonnen. De gevolgen daarvan worden in een oorkonde van 1510 beschreven. De polder van Zwartewaal, “dat seer snode […]

 • De koopvaardijschepen van Zwartewaal

  De familie Kwak was altijd nauw betrokken bij de visserij. Heel Zwartewaal stond vroeger in het teken van visserij en aanverwante industrieën bloeiden. Uiteindelijk verdwijnt, met het verzanden van de haven, deze industrie en verplaatst zich naar Vlaardingen en later naar Velsen.  Onze familie volgt deze migratie. In de Brielse Mare een uitgave van “Historische Vereniging de […]