Author Archives

 • Huis de Oliphant

  Ook in het land van Voorne is ’t polder aan polder, en de laatste jaren der 16de eeuw waren vruchtbaar in overwinningen, op de wateren bevochten, terwijl de landzaat den Spanjaard weerstond en hem in de overzeesche gewesten bestookte. Het Olyphantshuis werd in 1629 aan den Heer van Heenvliet verkocht; later kwam het aan de Bentincks, graven van Portland, […]

 • Beschrijving Zwartewaal 1884

  Niet ver vóór ons ligt Zwartewaal en geestig komen de roode daken uit tusschen de witte vruchtboomen en de grijze wilgen. ’t Is een eenvoudig, maar vrolijk en vriendelijk landschap, in rijken, reinen voorjaarsdos en in den glans eener liefelijke lentezon. Stil is ’t op het land en stil op den stroom. De akkers zijn bewerkt en […]

 • Biografie Ary Kwak

  Dat Ary zeer succesvol in zijn leven was mag inmiddels duidelijk zijn. Gegoede reder uit de visserijsector, die op Voorne ambtsheer, schout en burgemeester van Zwartewaal was. Had verder lange tijd zitting in Provinciale Staten van (Zuid-)Holland. Die Staten kozen hem in 1848 tot lid van de Dubbele Kamer, waarin hij vóór alle voorstellen tot […]

 • Burgemeesters Kwak

  Het is op een regenachtige ochtend in oktober 1818 als Ary Kwak het overlijden van zijn vader komt aangeven. Ary is 24 jaar en Schout van Zwartewaal. Hij is vergezeld van de predikant. Zijn vader Cornelis is 61 jaar geworden en was rentenier. Cornelis heeft het getroffen bij het zaken doen. Hij heeft zijn voortuin […]

 • Zoeken naar het verleden

  Ik was zo rond de negentien jaar toen ik voor het eerst interesse kreeg voor de familiegeschiedenis. Mede aangewakkerd door mijn grootvader die altijd de mooiste verhalen over vroeger had. Op een dag vertelde hij over Frans Kwak ‘de Piloot’ uit Driehuis waar hij ooit contact mee had gehad. Frans had hem verteld dat ze […]

 • De visserijvloot van Zwartewaal

  Zwartewaal leefde van de visserij. Het gezegde ‘de zee geeft, de zee neemt’ was helaas maar al te waar. Het dorp werd in 1775 getroffen door het zinken van maar liefst vier schepen. Zwartewaal was eeuwenlang een echt vissersdorp. In de zeventiende eeuw was de visserij de belangrijkste bron van inkomsten. Het was een riskant […]

 • Als lekkere vis gepreesen word

  De polder rond Zwartewaal is zeker niet de meest vruchtbare van alle polders op Voorne. In de middeleeuwen is de Zwartewaalse polder vooral gebruikt voor de winning van zout: het zogenaamde moeren, waarbij zout uit opgedolven veen wordt gewonnen. De gevolgen daarvan worden in een oorkonde van 1510 beschreven. De polder van Zwartewaal, “dat seer snode […]

 • De koopvaardijschepen van Zwartewaal

  De familie Kwak was altijd nauw betrokken bij de visserij. Heel Zwartewaal stond vroeger in het teken van visserij en aanverwante industrieën bloeiden. Uiteindelijk verdwijnt, met het verzanden van de haven, deze industrie en verplaatst zich naar Vlaardingen en later naar Velsen.  Onze familie volgt deze migratie. In de Brielse Mare een uitgave van “Historische Vereniging de […]

 • Vlaardingen – Vissershaven

  Hoewel ook landbouw en veeteelt een belangrijke rol speelden in de plaatselijke economie, bleef het economisch leven vooral gericht op de visserij. Het was ook dankzij de opbloei van de visserij dat de welvaart in de 17e eeuw in Vlaardingen terugkeerde. Rederijen hadden er hun kantoren, vissersschepen meerden er af aan de havenkade en de […]

 • Oosterstraat 166

  In de geboorteakte van Willem staat genoteerd dat hij is geboren in de Oosterstraat nummer 166 – wijk R. Deze afbeelding toont het begin van de Oosterstraat en is voornamelijk bedoeld om een indruk te geven van Vlaardingen in Willem zijn tijd. Als je in Google de Oosterstraat nummer 166 opzoekt dan prijkt er nu […]