Author Archives

 • Abraham van Dintel

  Op vele van de overlijdensaktes van onze familieleden uit Zwartewaal staat de naam van Abraham van Dintel. Hij is de veldwachter van Zwartewaal dus dat is niet zo vreemd. Totdat ik zijn naam ook tegenkwam in de lijst van getuigen van het huwelijk tussen Frans en Matthewerina en daarna ook als getuige van het tweede […]

 • Pieter Kwak

  Pieter Kwak wordt op 13 maart 1712 gedoopt te Heenvliet. Kind van Jan en Marigje. Pieter is het laatste kind wat uit dit huwelijk wordt geboren. In de registers van Zwartewaal en omliggende woonplaatsen is niet te achterhalen wat er met Pieter Kwak is gebeurt. Al zijn broers en zuster trouwen en verhuizen van Heenvliet naar […]

 • Terugkijken op 2013

  We kijken terug op een zeer actief jaar waarin gedachten, verhalen, onderzoeken, foto’s en geschiedenis zijn samengekomen op één plek. Zo ontstaat er langzamerhand een mooi, duidelijk en compleet verhaal over onze familiegeschiedenis. In het laatste kwartaal van dit jaar zijn we druk bezig geweest met het onderzoek naar de laatst gevonden familie en de […]

 • Afscheidswoord van de Heer J.C. Pronk

  IJmuiden, 15 januari 1960.   “Ik zou zeggen mijnheer, maar het is altijd geweest KWAK”. Wij zijn hier een ogenblik bij elkaar om, gelukkig niet voor altijd, maar toch afscheid te nemen en  mee te maken het einde van een lange periode van werk. Ik neem aan, als ik naga hoe de maatschappelijke verhoudingen lagen […]

 • Smokkelwaar

  Zelf heb ik mijn overgrootmoeder nooit gekend, zij was al overleden, maar mijn overgrootvader Willem wel. Als kleine jongen ging ik wel eens met mijn opa naar zijn vader die woonde in IJmuiden in het bejaardenhuis Breezicht. Hier had hij een strikt dieet waar haring en vruchtencompot zeker geen onderdeel vanuit maakten. Mijn opa en oma […]

 • Gouden Gloria voor een bekende IJmuidenaar

  Het verhaal, dat ik u thans ga doen, ontsproot aan een nogal wilde Sinterklaasavond in den jare 1906, toen Willem Kwak als grootste surprise een lieve Pieternella ontdekte en daar zo verheugd over was, dat hij een lange reeks rondjes uitdeelde ter ere van het feit, dat hij zijn hart verloren bleek te hebben. En […]

 • Gezicht op Zuidland

  Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidlant

  Op 23 april 1729 trouwt Arij Jans Quack uit Heenvliet met Neeltje Jans van Rij uit ’t Zuidland te Zwartewaal. Ze wonen op dat moment in Zwartewaal. In deze gemeente zijn verder geen kinderen geregistreerd. Zijn ze verhuist? Op zoek dus naar meer achtergrondinformatie en familierelaties. We beginnen met het achterhalen van de familie van […]

 • Jakob Frederik Baron van Schaage

  Eerder heb ik bericht dat er een pachtovereenkomst was gesloten tussen Jan Cornelisse Quak en de heer van Heenvliet. Bij het tekenen van deze overeenkomst waren de volgende personen aanwezig: mr. Cornelis Boon van Engeland, Balliu, Huybregt van der Hoet en Jan Arense Dijxhoren, schepenen der stede ende Vrije Heerlijkheyt van Heenvliet, doen te weten eenen ygelijken dat op […]

 • Maertje Arents

  De afgelopen weken ben ik bezig geweest met de zoektocht naar voorouders in de woonplaats Heenvliet. Gelukkig kunnen we hier ons verlaten op geschreven indexen. Deze indexen zijn een leesbare variant van de oorspronkelijk doop- en trouwboeken en kunnen gebruikt worden om snel de juiste registratie in de originele bron te bepalen. Ik ben begonnen […]